22 Ekim 2018 Tarihli ve 30573 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Yönetmeliği

––  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri