16 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30567

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sahil Güvenlik Kurmay Başkanı” ibaresi “Sahil Güvenlik Komutanının görevlendireceği Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/9/2005

25942

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/11/2008

27052

2-

20/3/2009

27175

3-

8/6/2011

27958

4-

17/6/2011

27967

5-

3/8/2012

28373

6-

27/3/2013

28600

7-

28/6/2013

28691

8-

12/4/2014

28970

9-

7/8/2014

29081

10-

6/2/2015

28259

11-

28/5/2015

28369

12-

14/8/2015

29445

13-

21/1/2016

29600

14-

10/5/2016

29708

15-

13/4/2017

30037