20 Eylül 2018 Tarihli ve 30541 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 108)