19 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30540

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7964                                                                                                    Karar Tarihi: 13/09/2018

Kurul Başkanlığının 12.09.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12.09.2018 tarih ve 12509071-113-E.16584 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere, Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.