12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30476

DÜZELTME

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki listenin 17 nci sırasında sehven “TURAN” olarak yazılan ibare “TURHAN” şeklinde düzeltilmiştir.