28 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30462

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 18/06/2018

Karar No  : 2018/19

Konu         : Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 06/02/2018 tarihli ve E.96 sayılı yazısı ve Kalkınma Bakanlığının 24/05/2018 tarihli ve E.3758 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda nihai hale getirilen “Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız.