27 Haziran 2018 Tarihli ve 30461 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2018/11711    Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Türk-Macar Karma Ulaştırması Kara Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11739    Türkiye-Slovenya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11742    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanlığı Arasında Türkiye’deki Efes-2018 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

2018/11747    Türkiye-Sırbistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11748    Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni- Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Finansman Anlaşmasına Ek No.2’nin İlişik Notlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2018/11763    Türkiye-Mali Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu III. Dönem Toplantısı Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11783    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11785    Türk-İspanyol Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11788    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11789    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Personelinin Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11823    Belçika’nın, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Plan ve İnşasına Fon Sağlamaya İlişkin Mutabakat Muhtırasına İştirakine Dair Katılım Belgesinin Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2018/11911    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2018/11914    Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11948    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11949    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11950    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11975    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar