19 Mart 2018 Tarihli ve 30365 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2018/11233      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2018/11256     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11258      Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi'nin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11260      Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11315     Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11317      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11318     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11326      Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Karayolu Taşımacılığına İlişkin Teknik Toplantı Mutabakat Metninin Onaylanması Hakkında Karar

2018/11383      Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü Arasında Gümrük Konularında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2018/11391      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

2018/11234     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2018/11240     Çiftçilik Amaçlarıyla Beslenen Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

2018/11316     1965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Ekindeki Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar