18 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30305 (Mükerrer)

TBMM KARARI

OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1178                                                                                                     Karar Tarihi: 18.01.2018

Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2018 Cuma günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 17.01.2018 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.01.2018 tarihli 51’inci Birleşiminde onaylanmıştır.