23 Kasım 2017 Tarihli ve 30249 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10979     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2017-2020 Yılları İçin Kültürel Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/27)

—   Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/40)

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/11/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ve 256 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/7805 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri