17 Kasım 2017 Tarihli ve 30243 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kapadokya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/24)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/25)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/27)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/29)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/34)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/38)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/39)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/40)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri