17 Kasım 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30243

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No           : 2017/34

İşyeri                  : İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş. Mersin Şehir Hastanesi

                              Korukent Mah. 96015 Sok. Toroslar/MERSİN

SGK Sicil No     : 1138434.033

Tespiti İsteyen   : Öz Sağlık-İş Sendikası

İnceleme             : Bakanlığımızca yapılan incelemede; İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş. tarafından Mersin Şehir Hastanesinde HBYS sistemi ile ilgili olarak destek hizmeti verildiği, işçilerin de destek masası uzmanı olarak çalıştıkları, destek masası uzmanı olarak hizmetlerle ilgili tüm soru ve hizmetlerin raporlanması ve talepler, arıza ve şikayet bildirimleri, yardım masasına iletilen hata, arıza talep ve şikayetlerle ilgili durum güncellemelerinin, veri girişlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş.’nin Mersin Şehir Hastanesinde yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.