13 Kasım 2017 Tarihli ve 30239 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Kapadokya Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kapadokya Üniversitesi Sıcak Hava Balonu ve Hava Gemisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri