9 Kasım 2017 Tarihli ve 30235 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1167     Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik

—  Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

—  Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/30)

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/11/2017 Tarihli ve 7422 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri