4 Kasım 2017 Tarihli ve 30230 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  Batman İli Beşiri İlçesi Çevrimova Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 02/11/2017 Tarihli ve 1501 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları (ESKAR) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/11/2017 Tarihli ve 7413, 7415, 7416 ve 7420 Sayılı Kararları

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri