3 Kasım 2017 Tarihli ve 30229 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

7039     Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7040     Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—   Maliye, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

—   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—   Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Arel Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

—   Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—   Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği (No: 2017/29)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/11189 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/14970 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/18274 Başvuru Numaralı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 28/09/2017 Tarihli ve 802 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri