1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2017/2)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/10/2017 Tarihli ve 7588 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


01/11/2017 tarihli ve 30227 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumuna Ait Tebliğler yayımlanmıştır.