11 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30207

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/21

İşyeri                  :  2BA Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş.

                               Büyükkayacık OSB Mah. 11. Sok. No: 1 / 1 Selçuklu/KONYA

SGK Sicil No      :  1204149.042

Tespiti İsteyen   :  Petrol-İş Sendikası

İnceleme             :  2BA Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 1204149.042 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; ısı yalıtımında kullanılmak üzere extrude polistren köpük ve ekspande polistren köpük üretimi yapıldığı, işçilerin de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: 2BA Yalıtım Sistemleri San. Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan 1204149.042 SGK sicil no’lu işyerinin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.