5 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30201

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :   2017/20

İşyeri                   :   Sebeltaş Beton Elemanları Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

                                Karabulak Yolu 2. Km. Seydişehir/KONYA

SGK Sicil No      :   0074326.042

Tespiti İsteyen   :   Belediye-İş Sendikası

İnceleme             :   Sebeltaş Beton Elemanları Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan Karabulak Yolu 2. Km. Seydişehir/KONYA adresindeki işyerinde taş ocakçılığının yapıldığı, işçilerin de taş ocağı işletilmesine dair işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sebeltaş Beton Elemanları Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait olan Karabulak Yolu 2. Km. Seydişehir/KONYA adresindeki işyeri’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.