23 Eylül 2017 CUMATESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30189

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İSTANBUL ALTIN BORSASI KIYMETLİ MADENLER ÖDÜNÇ PİYASASI

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.