23 Eylül 2017 CUMATESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30189

ATAMA KARARLARI

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/378

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, Büyükelçi Sadık ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/09/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/480

1 – 694 sayılı KHK ile değiştirilen 2803 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre Ek’li listede kimlikleri bulunan general ve albayların 01/10/2017 tarihinden geçerli olarak emekliliğe sevkleri uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

22/09/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Süleyman SOYLU

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

 

 

Ek liste için tıklayınız.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/450

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Gelir Politikaları Genel Müdürlüğüne Burcu AYDIN ÖZÜDOĞRU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/09/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Naci AĞBAL

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı