21 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30187

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :  2017/17

İşyeri                  :  Kıvanç Kimya Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi

                               İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek

                               Aras Bulvarı Organik Cad. No: 57 Tuzla/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1049700.034, 1208680.034

Tespiti İsteyen   :  İşveren

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kıvanç Kimya Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’ne ait işyerlerinde tiner ve tiner çeşitlerinin üretimi ve dolumu ile pet şişe üretimi işlerinin yapıldığı, işçilerin ağırlıklı olarak bu işlerde çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Kıvanç Kimya Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.