12 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30178

ATAMA KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/315

1 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişi Cihan Sadık YÜREK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

11/09/2017

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                 Mehmet ÖZHASEKİ

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı