24 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30164

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2002 tarihli ve 24719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Teftiş Kurulu Başkanı, kamuda müfettişlik hizmetinde (Müfettiş Yardımcılığı dahil) asgari 10 yılını tamamlamış olanlar arasından atanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.