23 Ağustos 2017 Tarihli ve 30163 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/16)

 

KARAR

—  Millî Savunma Bakanlığının 22/08/2017 Tarihli ve 2017/1 Sayılı Komisyon Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


23/08/2017 tarihli ve 30163 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.