17 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30157

ATAMA KARARI

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/326

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Figen ŞAŞTIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

16/08/2017

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                          Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                        Orman ve Su İşleri Bakanı