5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 03/08/2017 Tarihli ve 703 Sayılı Kararı

—  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 02/08/2017 Tarihli ve 1069 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-98 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-99 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-100 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-101 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01/08/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-102 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


05/08/2017 tarihli ve 30145 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 7035 Sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.