25 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30134

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/12

İşyeri                  :  Erkurt Yalıtım Ürünleri ve Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.

                               DOSAB Dumlupınar Mah. Ali Osman Sönmez Cad. No:8

                               Osmangazi/BURSA

SGK Sicil No      :  1004857.016

Tespiti İsteyen   :  Türk Metal Sendikası

İnceleme             :  Erkurt Yalıtım Ürünleri ve Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; ağırlığı otomotiv olmak üzere motorlu kara taşıtları için ısı, titreşim ve ses önleme amacıyla kullanılmak üzere formlama, kesim, kaplama ve hazırlama operasyonları sonrasında araçların taban, bagaj, tavan kapı sacları, motor, kabin içi, bagaj bölümleri ile taban sacı ile egsoz arasında kullanılmak amacıyla alüminyum ısı kalkanları, bitüm esaslı, manyetik özellikli ve alüminyum kaplamalı titreşim emiciler, keçeden kumaş ve alüminyum kaplı mamul formlu ve formsuz ses izölatörleri, bitüm, keçe ve teknik tekstil kullanılarak üretilen formlu kompozit izölatörleri ile motorlu kara taşıtları için tavan, yan duvar gibi trim malzemeleri üretildiği, üretilen ürünlerin motorlu kara taşıtlarındaki karoser parçası olduğu, işçilerin de üretime özgü işlerde çalıştıkları, üretim konusunun kullanım alanının ve esas işlevinin otomotiv sektörüne özgülendiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Erkurt Yalıtım Ürünleri ve Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.