7 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30117

ATAMA KARARLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/83

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, Banu ASLAN CAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                 Mehmet ÖZHASEKİ

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/188

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Kaan ESENER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/189

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına, Tercüme Dairesi Başkanı Armağan İnci ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/907

1 –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Ümit YARDIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/87

1  – Açık Bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Nurettin KİYAS’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Faruk ÇELİK

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/97

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Muharrem SELÇUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Faruk ÇELİK

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/249

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Burak KESER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                       Faruk ÇELİK

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/239

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer YILDIRIMLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2  –  Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Bülent TÜFENKCİ

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/105

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Planlama Uzmanı Ramazan GÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2  –  Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                        Lütfi ELVAN

                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/139

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Hayri MARAŞLIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2  –  Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                        Lütfi ELVAN

                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı

—— • ——

Kalkınma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/140

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İktisadî Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2  –  Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                        Lütfi ELVAN

                  Başbakan                                          Kalkınma Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/144

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Erzurum İI Millî Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/146

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Sabahattin DÜLGER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/195

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Murat AŞIM’ın 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/131

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Semia PAKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

06/07/2017

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                      Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı