23 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30105

YÖNETMELİK

Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2017 tarihli ve 30081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 59 uncu madde; 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıt yaptırmış olan öğrenciler ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıt yaptırmış olan öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2017

30081