5 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30087

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE YABANCI DİL

HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2011 tarihli ve 28148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.