2 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30084

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2017/42

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Erhan GÜZEL atanmıştır.

01/06/2017

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI