25 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30076

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   24/5/2017

Karar No     :   2017/21

Konu           :   Maliye Hazinesine Ait Taşınmaz