9 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30061

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/6

İşyeri                  :  Arkadaş Pazarlama Dağıtım İnş. Taah. Ve Dış Tic. A.Ş.

                               Yuva Mah. 3702. Sok. No:4/3 Yenimahalle/ANKARA

SGK Sicil No      :  1167927.006

Tespiti İsteyen   :  Sosyal-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; Arkadaş Pazarlama Dağıtım İnş. Taah. Ve Dış Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe bağlı işyerlerinde yapılan asıl işin her türlü basın, yayın, gazete, kitap, dergi, afiş, oyuncak, elektronik cihazlar vb. satış işi olduğu, çalışanların da ağırlıklı olarak satış danışmanı olarak çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Arkadaş Pazarlama Dağıtım İnş. Taah. Ve Dış Tic. A.Ş.’nin yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.