12 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30036

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-10)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2354 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi Pazar Sokak No:2-4 Bareli Plaza Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız