12 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30036

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA UKS ULUSLARARASI KALİTE SİSTEMLERİ

VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-11)

MADDE 1 – (1) Atakent Mahallesi Dicle Caddesi No:35 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan UKS Uluslararası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme Ltd. Şti. 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “010” kimlik kayıt numarası ile uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız