3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

1974, YOLCULARIN VE BAGAJLARININ DENİZ YOLU İLE TAŞINMASINA

İLİŞKİN ATİNA SÖZLEŞMESİNE AİT 2002 PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6990                                                                                                              Kabul Tarihi: 9/3/2017

MADDE 1 – (1) “1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasını Öngören 2002 Protokolü”nün beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) 2002 Protokolünün 23 üncü maddesinde belirtilen sorumluluk limitlerinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017