3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE LÜBNAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6983                                                                                                              Kabul Tarihi: 9/3/2017

MADDE 1 – (1) 11 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017