29 Mart 2017 Tarihli ve 30022 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/4)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 7282 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 6990 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 6992 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/2983 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/13966 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 20/01/2017 Tarihli ve 2017/1 Sayılı Kararı ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


29/03/2017 tarihli ve 30022 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, KHK/688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır.