29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7282                                                                                                    Karar Tarihi: 23/03/2017

Kurul Başkanlığının 22.03.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 22.03.2017 tarih ve 12509071-114-E.5997 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.