22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA GÖÇ KONULARINA DAİR ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6867                                                                                                    Kabul Tarihi: 1/3/2017

MADDE 1 – (1) 2 Şubat 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/3/2017