22 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30015

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMALARINA

ARA VERMESİNE DAİR KARAR

Karar No. 1138                                                                                                  Karar Tarihi: 14.03.2017

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 21.03.2017 Salı gününden başlamak üzere on beş gün ara verilmesine, Genel Kurulun 14.03.2017 tarihli 81’inci Birleşiminde karar verilmiştir.