20 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29954

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/2/2014

28920

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2014

29214