14 Ocak 2017 Tarihli ve 29948 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI

—  19 Ekim 2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 3 Ekim 2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2017 Yılı Yatırım Programı