23 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29927

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA  VE SUNUMUNA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE
15 İNCİ  MADDELERİNİN  UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN
VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar Tarihi  :12390

Karar No        : 07/12/2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesi çerçevesinde, 2017 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

 

1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri

 5.000 TL

 

 

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

265 TL

İlçe merkezlerinde

185 TL

Diğer mahallerde(Belde, köy gibi)

65 TL

 

 

3- Açık İçki Satış Belgeleri

 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

1. 085 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

420 TL

 

 

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi 

 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

2.650 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde

2.410 TL

B- Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/03/2017 Cuma günü akşamına kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurumumuz hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmalarını,

C- Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgelerinin Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitireceğini, süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklarını ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecbur olduklarını,

31/03/2017 Cuma günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerektiğini,

D- İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedellerin tahsil edilmesini ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Oy birliği ile kabul etmiştir.