23 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29927

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2016/38)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2528 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan D KARE Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi, Ek-1’de yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D KARE Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız