22 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29926

DÜZELTME

21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtların 3 üncü maddesindeki tabloda sehven yer alan “17-Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)” ibaresi, Maliye Bakanlığının 21/12/2016 tarihli ve 57761329-010.05-28606 sayılı yazısına istinaden “17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)” olarak düzeltilmiştir.