7 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29911

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim kurul sistemi halinde yapılır. Bir ders kurulu içerisinde sınavlar klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış klinik sınav veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır. Ders kurullarında başarı notu 100 tam not üzerinden 60’tır. Başarı durumu değerlendirilmesinde, 21 inci maddedeki notlar uygulanır. Öğrencinin ders kurulu başarı notu ders kurulu içindeki derslerin ağırlıklarına göre hesaplanır. Tüm sınavların not ağırlıkları ders yılı başında tıp eğitimi anabilim dalı başkanlığının görüşü dikkate alınarak Dekanlıkça belirlenir. Ders kurulu sınavlarında başarısız olanlar yıl sonunda bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları son ders kurulunun bitiminden en az on iş günü sonra yapılır. Bütünleme sınavları yazılı,  sözlü/uygulamalı ve yapılandırılmış klinik sınav şeklinde yapılır. Bütünlemeye kalan öğrencinin başarı durumu hesap edilirken kurullar için belirlenen ağırlıklar kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2010

27766

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/8/2011

28016

2-

9/7/2013

28702

3-

26/10/2015

29514