5 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29909

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE

BALE İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2003 tarihli ve 25161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.