5 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29909

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖN LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/3/2006 tarihli ve 26113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.